si diyez


si diyez
n. B sharp

Turkish-English dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • diyez — is., müz., Fr. dièse 1) Bir sesin yarım ton inceltileceğini gösteren nota işareti 2) sf. Yarım ton inceltilmiş (ses) …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • Hampartsoum Limondjian — Infobox musical artist Name = Hampartsoum Limondjian Համբարձում Լիմոնջեան Img capt = Img size = thumb|180px Landscape = Background = solo singer Birth name = Alias = Born = 1768 Died = June 29, 1839 Origin = İstanbul, Ottoman Empire Instrument =… …   Wikipedia

  • arıza — is., Ar. ˁāriża 1) Aksama, aksaklık, bozulma 2) coğ. Engebe 3) müz. Bir notanın sesini yarım ton yükseltmek, alçaltmak veya eski durumuna getirmek için notanın soluna konulan diyez, bemol ve bekâr işaretlerinin ortak adı Atasözü, Deyim ve… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • hicaz — is., müz., Ar. ḥicāz 1) Klasik Türk müziğinde dügâh perdesinde karar kılan bir makam 2) Klasik Türk müziğinde do diyez notasını andıran perde …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • hisar — 1. is., Ar. ḥiṣār Bir şehrin veya önemli bir yerin korunması için taştan yapılmış, yüksek duvarlı ve kuleli, çevresinde hendekler bulunan küçük kale, kermen, germen 2. is., müz., esk., Ar. ḥiṣār 1) Klasik Türk müziğinde bir birleşik makam 2)… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ırak — 1. sf., ğı Uzak Sesin ıraktan gelir, yürek deler. M. Ş. Esendal Birleşik Sözler ırakgörür Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller ırak yerin haberini kervan getirir 2. is., ğı, müz., Ar. ˁirāḳ Klasik Türk müziğinde, aynı adla anılan ve kalın fa diyez… …   Çağatay Osmanlı Sözlük